۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

قانون چک

♣)هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح زیر محکوم خواهد شد:
مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس حداکثر تا شش ماه محکوم می شود.
مبلغ چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم می شود.
مبلغ چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت داشتن چک به مدت دو سال محکوم می شود.
☺ این مجازاتها در مواردی که ثابت شود بابت معاملات نا مشروع یا بهره ربا (نزول )بوده است نمی شود. ☺
♣)هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
♣)چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذ کور قابل وصول از بانک است.
♣)هرگاه چک پس از برگشت از بانک به شخص دیگری منتقل شود حق شکایت کیفری را ندارد مگر اینکه انتقال قهری باشد.
♣)در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
در چکهای سفید امضاء
هرگاه در متن چک قید شود(یا بدون قید در متن چک ثابت شود) وصول آن منوط به تحقق شرطی باشد یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است
چک بدون تاریخ صادر شود یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
♣)می توان با دستور کتبی و با دلایل سرقت ،مفقود شدن، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و...بانک رااز پرداخت چک خود داری کرد اما باید ظرف مدت یک هفته شکایت خود رابه مراجع قضایی تسلیم کرده و گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه نمود در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک می تواند چک پرداخت کند.
♣)حداکثر تا ظرف مدت 10روز می توان علیه ضامن (پشت امضاء)چک شکایت کرد.
♣)بانک در صورتی عکس یا رونوشت چک را به صا حب حساب خواهد داد که گیرنده چک همان کسی باشد که چک بنام او صادر شده در غیر اینصورت به منظور حفظ اسرار ظهر نویسان فقط به مراجع ذیصلاح داده خواهد شد.
♣)حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور چک دارنده چک می تواند با مراجعه به بانک به چک برگشت بزند (گواهی عدم پرداخت)و تا 6 ماه از تاریخ برگشت چک حق شکایت کیفری دارد در غیر اینصورت حق شکایت کیفری از وی سلب می شود.
♣)اگر شخصی چکی را که دروجه او صادر شده بدون ظهر نویس در اختیار دیگری قرار دهد این اقدام منطبق با قانون نیست و کسی که چک در اختیار اوست دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده است تلق نمی شودو طرح شکایت کیفری یا حقوقی از وی قا نونا جایز نیست.
♣)اگر چکی برگشت شده باشد و صاحب حساب وجه آنرا قبل از جلسه دادگاه پرداخت نماید، دارنده چک می تواند خسارت و هزینه های دادرسی را چه قبل از صدور حکم وچه بعداز آن مطالبه نماید وداداگاه کلیه هزینه ها بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت محکوم نماید.
♣) بعد از برگشت چک از بانک دارنده چک می تواند نسبت به مانده موجودی حساب مبلغ موجود را مطالبه نماید و بانک مبلغ موجود در حساب مشتری را پرداخت ونسبت به مابقی از مبلغ چک برگشت صادر کند که در اینصورت گواهی عدم پرداخت قبلی باطل و برگشت جدید به جای چک اصلی به دارنده چک تحویل داده می شود.
♣)اگر درچک تاریخ سال قید نشود چک بدون تاریخ محسوب شده و اعتبار و امتیاز چک راندارد.
♣)اگر برای چکی برگشت صادر شود صاحب حساب باید ظرف مدت 10روز از تاریخ برگشت نسبت به تحویل لاشه چک به بانک اقدام کند در غیر اینصورت اطلاعات چک برگشتی به بانک مرکزی ارسال شده وبرای مشتری سابقه محسوب می شود.
♣)کسی می تواند وجه چک برگشت شده رااز بانک دریافت کند که یا دارنده چک کسی باشد که به چک شخصا برگشت زده است یا شخص صاحب حساب باشد.
☺ با آرزوی داشتن کسب و کار حلال و سا لم و بدون درگیری ☺

هیچ نظری موجود نیست:

خبرنامه

مراغه

مراغه, اذریایجان شرقی, Iran
وبلاگ جدید
Free counter and web stats